Asiakastietojen tietosuojaseloste

Uusi tietosuojalaki (GDPR) tulee voimaan 25 toukokuuta 2018 ja Ab Engman Services Oy sitoutuu käsittelemään asiakkaiden tietoja lain mukaisesti. Alla oleva teksti selittää miten tietojasi käsitellään, kun lähetät lomakkeen verkkosivustojemme kautta ja miten käsitellään asiakastietoja asiakasrekisterissämme.

Tiedot jotka lähetetään verkkosivustojen kautta

Lähettämällä lomakkeen verkkosivustojemme kautta hyväksyt, että tietojasi käsitellään tutkimus- ja markkinointitarkoituksessa. Ab Engman Services Oy sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalain mukaisesti, ja vain tiedonkeruun alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Voit poistaa tietosi rekisteristämme laittamalla viestin osoitteeseen info@engmanservices.fi

Asiakasrekisteri

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää seuraavat henkilötiedot:

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, henkilötunnus, ostohistoria, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta. Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Henkilötietojen luovuttaminen ja käsittely

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työtehtävään perustuen syy käsitellä tietoa.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Ab Engman Services Oy                                           Puhelin: +358 (0) 40 066 0549 
Kiilletie 1                                                                    Sähköposti: info@engmanservices.fi
65300 Vaasa