Dataskyddspolicy för hantering av kunduppgifter

Ab Engman Services Oy förbinder sig till att hantera kunduppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen(GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018. Nedan finns en beskrivning av hur dina uppgifter hanteras då de sänds in via våra hemsidor samt information om vårt kundregister och hur vi hanterar uppgifterna i det.

Uppgifter som sänds in via hemsidorna

Genom att fylla i och sända in en blankett via våra hemsidor godkänner du att dina uppgifter används i undersöknings- och marknadsföringssyfte. Ab Engman Services Oy förbinder sig till att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och enbart i ovan nämnda användningssyften. Du kan avlägsna dina uppgifter från våra register genom att sända in ett meddelande om detta till epost-adress info@engmanservices.fi

Kundregistret

Det huvudsakliga syftet med registret är hantering och underhåll av kundrelationer. Registrets personuppgifter används för produktion och förverkligande av tjänster till kunder, kommunikation riktad till kunder, fakturering av tjänster och erhållande av betalningar och ev. indrivning av betalningar från kunder samt för sändning av reklam och/eller direkt marknadsföring till kunder.

Registret kan innehålla följande personuppgifter:

Registret kan innehålla t.ex. följande uppgifter: personnamn, epost-adress, mobil- och/eller övriga telefonnummer, socialskyddssignum, inköpshistoria, avtal, fakturor, leveranser, kontaktlogg. För andra än privatkunder lagras i registret organisationens namn, kontaktpersonens namn och position, organisationens FO-nummer eller motsvarande och organisationens adressuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Uppgifter samlas in vid inledning av kundförhållande eller vid utvärdering av samarbetet direkt från registrerade personer eller, gällande organisationer, möjligen från Patent- och registercentralens Företags- och samfundssystem.

Personuppgifters lagringstid

Då kundförhållandet upphört tas personuppgifter bort och den registrerade kan kräva att alla de egna uppgifterna skall avlägsnas, så fort alla kundens och registerhållarens rättigheter och skyldigheter uppfyllts. Uppgifter kan märkas som arkiverade/icke-aktiva redan före detta. En arkivering över längre tid förutsätter att personuppgifter anonymiseras eller ändras till en pseudonym. Registret kontrolleras regelbundet för att undvika föråldrad information.

Hantering och överföring av personuppgifter

Registerhållaren överlämnar inte personuppgifter som finns i registret till utomstående, förutom vad gäller sådan information som är avsedd att uppfylla registerhållarens eller kundens rättigheter eller skyldigheter eller om Finlands myndigheter så fordrar. Registerhållaren överför inte personuppgifter som finns i registret utanför EU eller ETA, förutom vad gäller sådan information som är avsedd att uppfylla registerhållarens eller kundens rättigheter eller skyldigheter eller om Finlands myndigheter så fordrar. Personuppgifter hanteras endast av de personer som enligt sina arbetsuppgifter har orsak till det.

Den registrerades rätt att granska sina uppgifter

Den registrerade har möjlighet att se och granska de egna lagrade uppgifterna och vid behov göra ändringar i dessa. Den registrerade har rätt att begränsa hur de egna uppgifterna används till marknadsföringskommunikation.

Registerhållarens kontaktuppgifter:

Ab Engman Services Oy                                           Telefon: +358 (0) 40 066 0549

Glimmervägen 1                                                         E-post: info@engmanservices.fi

65300 Vasa