För små och medelstora företag erbjuder vi administrativa tjänster såsom:

  • Löneadministration
  • Fakturering och försäljningsreskontra
  • Inköpsreskontra
  • Löpande bokföring
  • Upprättande av bokslut och deklarationer
  • Moms-och årsredovisningar
  • Råd vid skattefrågor
  • Hjälp vid nystartande och ombildande av företag

Vi har erfarenhet av bokföring åt bland annat aktiebolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare,
jord- och skogsbrukare, bostadsbolag och föreningar.

Vi arbetar med helhetssyn i bokföringsarbetet, vilket innebär att vi har siktet
inställt på boksluts-, deklarations-och skattefrågor.

Viktigt för oss är personlig service och att kunden är i fokus.