• Allt från stomarbeten till slutmålningar och inredning
  • 11 timmermän finns till vårt förfogande
  • För oss är det viktigt att de anställda vidareutvecklar sin kompetens genom fortbildning och erhållande av olika certifikat
  • Varje enskilt projekt har en projektledare för att arbetet skall fortlöpa så smidigt som möjligt